Loading posts...
Home Private Policy

Private Policy

  1. november 2015

 

Private Policy 

Velkommen til vores  blog. Denne blog  ejes og drives af Lene E.Kronborg, Kronborg Holding, Roskilde, hvis registrerede adresse er Linkøpingvej 247, 4000 Roskilde, Danmark og CVR nummer 2424 2331. Kronborg Holding er nævnt i disse vilkår som “vi”, og “os”.

Du er velkommen til at gennemse vores side og blive inspireret . Ved at bruge vores hjemmeside giver du samtidig accept af vores salgsbetingelser, vilkår og betingelser for brugen af hjemmesiden. Hvis du ikke accepterer disse vilkår, er du ikke autoriseret til at bruge denne hjemmeside. Vi forbeholder os til at ændre disse vilkår når som helst, og du bør tjekke for opdateringer fra tid til anden. De ændrede vilkår vil være effektiv fra den dato, de er lagt ud på denne hjemmeside.

ADGANG

Vi vil bestræbe os på, at hjemmesiden fungerer korrekt og problemfrit. Men vi kan ikke tage noget ansvar eller erstatningsansvar for dig, hvis denne hjemmeside bliver midlertidigt utilgængelig på grund af tekniske problemer, eller andre problemer uden for vores kontrol. Vi garanterer ikke, at denne hjemmeside vil være kompatibel med alle eller hardware og software, som du anvender.

DIN KONTO

Du bør holde din registrering, detaljer (herunder din adgangskode og log-in) sikre og må ikke overdrage dem til anden part. Du er egenhændig ansvarlig for al aktivitet, der udføres ved hjælp af din registrering, og logig og detaljer, uanset om du har tilladt eller fremmet det. Hvis du opdager eller har mistanke om, at din registrering og detaljer er kendt af tredjemand, eller bliver brugt uden tilladelse, skal du straks forelægge os disse informationer.

Du bør holde alle dine personlige oplysninger ajour. Du kan tilføje yderligere adresser som kræves, og fastsætte en standard adresse til levering. Bemærk, at vi ikke bevarer dine kredit-eller betalingskort detaljer.

Når du er logget ind på din konto, vil du være i stand til at kontrollere og redigere dine personlige oplysninger, din ordre historie og ønskeliste og administrere dine abonnementer på nyhedsbreve.

IMMATERIELLE

Hjemmesiden og enhver ejendom, der tilhører eller er forbundet med os, herunder ethvert varemærke eller firmanavn, logoer og software, samt alle oplysninger og andet indhold på hjemmesiden (herunder og ikke begrænset til, tekst, grafik, videoer, musik, lyd og links) er og forbliver altid i vores ejendom. Ovennævnte kan under og mod licens og aftale med os anvendes men er beskyttet i henhold til internationale traktater og verdensomspændende lov om ophavsret, og du accepterer, at du ikke vil krænke sådanne rettigheder på nogen måde.

Uden vores forudgående skriftlig tilladelse, må du ikke kopiere, modificere, ændre, gengive, skabe afledte værker fra vores hjemmeside, ej heller offentliggøre, udsende, distribuere, sælge, overføre eller på anden måde benytte noget materiale på denne hjemmeside eller den underliggende softwarekode hverken helt eller delvist. Imidlertid kan indholdet af denne hjemmeside downloades, printes eller kopieres til dit eget personlige ikke-kommerciel brug, eller hvis du er en virksomhedskunde, kan du efter aftale med os til formål, som er nødvendige for vores forretningsforbindelser anvendes.

Tilladt brug

Du må kun bruge denne blog/hjemmeside i overensstemmelse med ovennævnte vilkår, samt til lovlige og ordentlige formål. Du skal overholde alle gældende love, bestemmelser og regler for god praksis i EU eller andre juridiske instanser, som du måtte anvende i forbindelse med adgang til denne website. I særdeleshed accepterer du, at du ikke vil:

  • Bruge denne blog/hjemmeside på en måde, der forårsager eller kan forårsage en overtrædelse af rettighederne for en anden person, eller som overtræder gældende lov eller regulering.
  • Foretage uautoriserede, falske eller svigagtige bookinger.
  • Bruge enhver software, rutine, motor eller anden enhed til at forstyrre eller forsøge at forstyrre elektronisk eller manuelt med driften og udseendet af denne hjemmeside, eller at bryde eller forsøge at bryde sin sikkerhed.

Vi forbeholder os retten til ud fra vore eget skøn at begrænse eller forbyde din adgang til hjemmesiden til enhver tid og uanset årsag. Hvis du overtræder nogen af ovenstående vilkår, vil din tilladelse til at anvende denne hjemmeside blive opsagte med omgående virkning og uden, at det er nødvendigt for enhver varsel.

DATA BESKYTTELSE

Alle personlige oplysninger, du giver til os, når du bruger denne hjemmeside vil blive behandlet i overensstemmelse med vores Databeskyttelse Policy. Ved at bruge denne blog/hjemmeside giver du dit samtykke til en sådan behandling og garanterer, at alle data, som du videregiver til os er korrekte.

 

VORES ANSVAR

Vi prioriterer, at alle oplysningerne på denne Blog/hjemmeside er korrekte og opdateret. Samtidig med at vi forsøger at sikre, at alle oplysninger er korrekte, pålidelige, aktuelle og fuldstændige, vil vi ikke holdes ansvarlig for eventuelle unøjagtige, upålidelige, utidig eller ufuldstændige oplysninger, der er indeholdt heri. Ligesom vi ikke kan holdes ansvarlig for andre forhold, som påberåbes af dig.

På denne blog/hjemmeside vises materiale som leveres uden garantier, betingelser eller garantier med hensyn til dens nøjagtighed. I det omfang loven tillader, vi hermed udtrykkeligt udelukker alle betingelser, garantier og andre vilkår som ellers kan være underforstået ved lov, sædvaneret eller loven i det hele taget og at ethvert ansvar for direkte, indirekte eller følgeskadende tab eller skader pådraget af enhver bruger i forbindelse med brugen af vores hjemmeside eller i forbindelse med brugen eller manglende evne til at bruge siden. eller som resultatet af brugen af denne hjemmeside og for ethvert tab eller skade af nogen art opstået i forbindelse medbrugen af siden og uanset om den skyldes erstatningsret (herunder uagtsomhed), kontraktbrud eller andet lignende.

Mens vi forsøger at sikre, at hjemmesiden er sikker, kan vi ikke garantere sikkerheden af dine personlige oplysninger, og heller ikke, at hjemmesiden (eller en hjemmeside, som du kan være knyttet) er fri for virus eller lignende forhold, som kan skade din hjemmeside, computer eller systemer. Vi påtager os intet ansvar for tab af data, eller for enhver benægtelse, begrænse eller afbrydelse af adgang.

Intet i disse vilkår påvirker vores ansvar for død eller personskade som følge af vores uagtsomhed, eller vores ansvar for bevidst urigtige oplysninger eller urigtige oplysninger som et grundlæggende spørgsmål, eller enhver anden forpligtelse, der ikke kan udelukkes eller begrænses i henhold til gældende lov.

Links til andre hjemmesider

Denne hjemmeside kan indeholde links til andre internetsider til information. Disse links er opgivet for nemheds skyld og for at give yderligere oplysninger. Vi støtter ikke sådanne hjemmesider, og vi er ikke ansvarlige for information, materiale, produkter eller tjenester, der er indeholdt på eller er tilgængelige via disse hjemmesider. Vi kan ikke give nogen form for garanti for, at de er fri for virus eller andet, der kunne være infektiøs eller destruktive. Du får adgang og bruge disse hjemmesider helt på egen risiko.

Du må kun linke til denne hjemmeside med vores udtrykkelige skriftlige tilladelse. Vi forbeholder os udtrykkeligt ret til at trække vores samtykke tilbage til enhver tid til et link, som efter vores mening er upassende eller kontroversielt. Du skal ikke oprette et link til en hjemmeside, som ikke ejes af dig.

SKADESLØSHOLDELSE

Du accepterer at skadesløsholde, forsvare og holde os skadesløse fra ethvert ansvar, skader, tab, krav og udgifter (herunder rimelige advokatomkostninger) forbundet med nogen brud på nogen af ovenstående betingelser for brug.

LOV OG JURISDIKTION

Ved din brug af denne hjemmeside, skal alt materiale som hentes herfra og driften af disse vilkår og brug underlagt, fortolkes og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i Danmark og EU og du accepterer at underkaste sig den ikke-eksklusive jurisdiktion under den danske og EU’s domstole. Vi forbeholder os retten til at anlægge sag ved retterne i det land, du bor eller noget andet land.

GENERELT

Databeskyttelse: Ved behandling af dine personlige data, vi overholder alle gældende databeskyttelse lovgivning. Se vores Databeskyttelse politik for detaljer.

Intellektuel ejendom: Alle materialer, der leveres til dig af os eller af vores personale eller som er blevet videregivet mundtligt eller associerede med ses som vore intellektuelle ejendom, og tilhører eller er derfor forbundet med vores virksomhed og / eller tjenesteydelser, herunder enhver hjemmeside, varemærke eller firmanavn, logo, software, tekst og grafik og er derfor vores ejendom eller vores associeredes ejendom. Du accepterer, at du ikke vil krænke sådanne rettigheder på nogen måde. Du kan lave en kopi af materialer, der er udleveret til dig og kan anvende det til dit eget personlige brug, men ingen anden brug af dem er tilladt.

Force Majeure: Vi vil ikke være ansvarlig for nogen form for overtrædelse af denne aftale, som er et resultat af omstændigheder uden for vores rimelige kontrol, herunder, men ikke begrænset til, strejke, lockout, arbejdskonflikt, naturkatastrofer, terrorhandlinger, krig, oprør, uroligheder, hærværk, overholdelse af en lov eller statslige orden, regel, regulering eller retning, ulykke, nedbrydning af anlæg eller maskineri, insolvens eller konkurs af en af parterne eller en tredjepart, brand, oversvømmelse, sne og storm, usædvanlige vejrforhold forhold, vanskeligheder eller øgede omkostninger i at opnå arbejdstagere, varer eller andre transport- og omstændigheder, der påvirker levering af varer eller tjenesteydelser.

Tredjemands rettigheder: En person, som ikke er part i denne kontrakt har ingen rettigheder til at håndhæve en bestemmelse i denne kontrakt. Dette påvirker ikke nogen ret eller afhjælpning af en tredjepart, der eksisterer eller er til rådighed uden for Kontrakter (tredjemands rettigheder) Act 1999.

Opgaven: Du må ikke overføre, overdrage eller på anden måde disponere over din interesse i denne aftale uden vores forudgående skriftlige samtykke.

Adskillelse: Hvis en bestemmelse i denne aftale anses for at være ulovligt, ikke kan håndhæves eller ugyldige eller anden grund, anses den for at være uden for denne kontrakt og ikke aftalt særskilt, skal de resterende bestemmelser skal opretholdes og efterleves og fortsætter med at være bindende og kan håndhæves.

Intet afkald: En af os på ethvert tidspunkt manglende håndhævelse af en bestemmelse i denne aftale skal ikke fortolkes som et afkald på en sådan bestemmelse, og berører ikke vores ret til at håndhæve en sådan bestemmelse.

Variation: Denne aftale kan kun ændres ved udtrykkelig skriftlig aftale mellem parterne.

Lovgivning: Konstruktionen, gyldigheden og opfyldelsen af denne Aftale er underlagt lovgivningen i Danmark og begge parter forelægge enekompetence de danske domstole.

 

VORES Vilkår og betingelser For

KØB 

Denne aftale finder anvendelse for dine køb af produkt (er) fra denne hjemmeside. Parterne i denne aftale er: (1) den person, der gør køb, der er nævnt i hele aftalen som “du” eller “din”, og (2) vores virksomhed, Noble Mind, Roskilde, hvis registrerede adresse er Linkøpingvej 247 400 Roskilde Danmark og registreret nummer er 2424 2331. Campus København og de øvrige steder under navet Kronborg Holding er omfattet af denne aftale og omhandles i denne aftale, som “Selskabet”, “vi”, og “os”.

Vi kan foretage ændringer af vilkårene og betingelserne i denne aftale, men den seneste version vil altid blive vist på denne side. Eventuelle ændringer til denne aftale vil gælde for alle nye ordrer efter ændringen er offentliggjort på hjemmesiden. Du bør tjekke denne aftale før hver ordre du placerer, hvis det har ændret sig siden dit sidste besøg.

Separate vilkår og betingelser gælder for bookinger med evt. køb og din brug af hjemmesiden. Ved at bruge hjemmesiden (selvom du ikke købe varer) vil du også accepterer at være bundet af Website Brugsbetingelser. I tilfælde af en konflikt mellem denne aftale og hjemmesidens vilkår for brug, vil denne aftale være gældende.

DEFINITIONER

I denne aftale følgende kapitaliserede ord har disse specifikke betydninger.

“Produkt”: en vare til salg på hjemmesiden.

“Website”: female blooming og noble minds Hjemmeside.

 

BESTILLING

Ordrer Produkt (er) er afhængig af tilgængelighed. Når du placerer en ordre, vil vi bekræfte det via e-mail, men ordren vil kun blive juridisk bindende for os, når vi sender dig en e-mail, der bekræfter afsendelse af Produkt (er). Hvis vi ikke kan opfylde din ordre eller anden grund, vil vi underrette dig, så snart vi med rimelighed kan.

Vi forsøger at sikre, at produktoplysninger, der vises på hjemmesiden er korrekte og up-to-date. Men enhver fejl eller udeladelse i nogen oplysninger på hjemmesiden, eller på anden kommunikation eller dokument udstedt af os, kan korrigeres uden ansvar fra vores side. Du vil derefter blive givet mulighed for at re-bekræfter din ordre på den korrekte pris eller at annullere ordren. Hvis du allerede har betalt for Produkt (er) i den fejlagtige pris, vil du modtage en fuld refusion, hvis du beslutter at annullere.

Billeder af produkter på hjemmesiden er tænkt som en inspiration og guide og det faktiske produkt kan afvige en smule i nogle henseender. Alle vægt og dimensioner givet er omtrentlige.

Før du klikker på knappen ‘Bekræft ordre “, bør du kontrollere, at din ordre resumé er korrekt. Du bør udskrive eller beholde din email bekræftelse, hvis du har brug for at kontakte os om din ordre.

BETALING

Medmindre andet er angivet, alle priser vist på hjemmesiden er inklusive moms og andre gældende danske skatter. De viste priser inkluderer ikke leverings gebyr, som vil blive tilføjet til din samlede ordre pris.

Ordrer skal betales straks med kredit-eller betalingskort. Hvis vi ikke kan acceptere din ordre eller anden grund, vil vi behandle en fuld refusion inden for syv dage.

LEVERING

Vi vil bestræbe sig på at levere Produkt (er) så hurtigt som muligt efter bekræftelse af din ordre. Men vi kan ikke acceptere ansvar for tab eller skade forårsaget af en eventuel forsinkelse i at levere produktet (erne). Vi vil forsøge at holde dig orienteret i tilfælde af forsinkelse.

Levering vil være til den adresse, som du har angivet ved bestilling. Hvis du bestiller varer til levering uden for EU, skal du kontrollere, hvad skatter eller afgifter kan anvende, som du bliver nødt til at betale dem selv. Vi er ikke bekendt med skaller og regler for andre lande og kan ikke drages til ansvar for dette. Du bestiller således varen på eget ansvar.

 

Så snart Produkt (er) er leveret til dig, er du bliver ejer af dem, Produkt (er), og risikoen overgår til dig. Det betyder, at du vil være ansvarlig for eventuelle efterfølgende skader, tab eller ødelæggelse af Produkt (er).

 

Ret til at annullere kontrakten

Denne bestemmelse gælder kun for forbrugerne. Hvis du køber Produkt (er) som eller på vegne af en virksomhed, er de rettigheder, der er indeholdt i denne klausul ikke gældende for dig.

Du kan opsige aftalen på ethvert tidspunkt inden syv arbejdsdage fra dagen efter du modtager Produkt (er), og vi vil refundere købsprisen og levering gebyr fuldt ud inden for 30 dage, forudsat at følgende betingelser:

 

  • Du skal informere os skriftligt (e-mail er fint) i din beslutning om at opsige aftalen.
  • Det Produkt (er) som skal returneres til os (Noble Mind til Linkøpingvej 247, 4000 Roskilde) umiddelbart, i samme stand, som du modtog dem, og på din egen regning og risiko. Hvis varerne er defekte, vil vi betale for omkostningerne ved at returnere dem til os.
  • Hvis produktet (e) er lyd- eller billedoptagelser eller edb-software, kan du ikke fjerne dem fra den forseglede emballage. Hvis du gør dette, vil din miste din ret til at opsige aftalen.
  • Du skal passe godt på den Produkt (er), mens de er i din besiddelse. Hvis du undlader at gøre dette, kan du blive ansvarlig til os til erstatning.

 

ANSVAR

Hele vores ansvar over for dig for tab eller skade som følge af denne aftale er begrænset til den betalte pris for Produkt (er) du har købt. De eneste undtagelser er, at vi ikke begrænser vores ansvar for død eller personskade forårsaget af vores uagtsomhed eller for bedrageri, eller til ethvert spørgsmål, som det ville være ulovligt for os at udelukke eller forsøge at udelukke, vores ansvar.

Vi er ikke ansvarlige for tab af forretning, tab af indtægt eller overskud, tab af goodwill, mistet mulighed, eller indirekte, specielle, eksemplariske, følgeskader, tilfældige eller straffende tab eller skader overhovedet, selvom underrettet om muligheden for sådanne skadeserstatning.

Vi garanterer ikke, at hjemmesiden eller den server, der gør den tilgængelig er fejl eller virus fri eller fri for andre skadelige komponenter eller at din brug af hjemmesiden vil være uden afbrydelser. Vi påtager os intet ansvar for eventuelle unøjagtigheder på hjemmesiden, eller for eventuelle beslutninger, der træffes i tillid til oplysningerne på hjemmesiden. Vi udelukker i videst muligt omfang tilladt efter gældende lov ethvert ansvar for eventuelle tab, krav, udgifter eller skader overhovedet direkte eller indirekte opstået som følge af brug eller manglende evne til at bruge hjemmesiden.

BESKYTTELSE

Vi kan bruge en tredjepart selskab til at opfylde din ordre. I dette tilfælde vil vi nødt til at dele dine personlige oplysninger med dem; specifikt navn, adresse og telefonnummer. Ved at placere en ordre, vil du give dit samtykke til vores deling af dine oplysninger med en sådan tredjepart med henblik på at opfylde din ordre alene.

FORCE MAJEURE

Vi er ikke ansvarlige for overtrædelse af vilkår og betingelser, som er et resultat af omstændigheder uden for vores rimelige kontrol, herunder, men ikke begrænset krig, oprør, optøjer, borgerlige uroligheder, sabotage, boykot, embargo, eksplosion, brand, jordskælv, oversvømmelse, uundgåelig ulykke, epidemi, force majeure, handlinger eller undladelser af et statsligt tjenestemand eller agentur (civile eller militære) og nægtelse af eventuelle licenser eller tilladelser, hvis det anvendes korrekt til.

GENERELt

Hele aftalen: Denne aftale, sammen med Website Vilkår for brug [se ovenfor], og vilkår [se ovenfor] danner den komplette og eksklusive erklæring af aftalen mellem os og dig i forhold til din brug af Blogen/Hjemmesiden og vores udbud af Produkt (er) til dig. Det erstatter ethvert forslag eller forudgående aftale, mundtlig eller skriftlig, og enhver anden kommunikation mellem os og du vedrørende emnet.

Variationer: Eventuelle vilkår som påstås at variere denne aftale, eller anden skriftlig eller elektronisk kommunikation fra dig, er ineffektive, medmindre dette specifikt accepteres som en variation til denne aftale og som er en skriftlig aftale med os.

Tredjeparts links: Du kan fra tid til anden være forsynet med links til andre websites igennem brug af hjemmesiden. Disse links er som en bekvemmelighed og disse websteder er ikke kontrolleret af os på nogen måde, og vi er ikke ansvarlige for indholdet, nøjagtigheden, fuldstændigheden, lovlighed eller noget andet aspekt af disse andre hjemmesider, herunder ethvert indhold, der leveres på dem. Du får adgang sådanne hjemmesider på egen risiko.

Opgaven: Du må ikke overføre, overdrage eller på anden måde afhænde dine interesser i denne aftale uden vores forudgående skriftlige samtykke.

Tredjemands rettigheder: Intet i Kontrakter (tredjemands rettigheder) Act 1999 skal fungere for at give nogen tredje part ret til at håndhæve en bestemmelse i denne kontrakt.

Adskillelse: Hvis en bestemmelse i denne aftale anses for at være ulovligt, ikke kan håndhæves eller ugyldige eller anden grund, anses den for at være blevet fastsat, vil de resterende bestemmelser til enhver tid skulle efterleves og vil derfor fortsat være bindende og skulle håndhæves.

Intet afkald: En af os manglende håndhæve af en bestemmelse i denne aftale kan på ethvert tidspunkt sikke fortolkes som et afkald på en sådan bestemmelse, og berører ikke vores ret til at håndhæve en sådan bestemmelse.

Lovgivning: Konstruktionen, gyldigheden og opfyldelsen af denne aftale er underlagt lovgivningen i Danmark, og begge parter forelægge enekompetence de danske domstole.

Kommentarer og spørgsmål vedrørende disse vilkår og betingelser skal rettes til info@noblemind.dk

Theme developed by TouchSize - Premium WordPress Themes and Websites